nagłówek serwisu
województwo śląskie, powiat kłobucki wyślij list z programu pocztowego
25 Luty 2020   imieniny obchodzą: Wiktor, Cezary, Zygfryd
LINK: BIP
KALENDARZ
  Statystyki odwiedzin serwisu

Statystyki:
 OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN 1123804 
 LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ 180718 
Odwiedziny Poszczególnych Działów
 Aktualności   10696 
  Archiwum   2785 
   Rok 2013   8072 
   Rok 2012   228688 
   Rok 2011   8225 
   Rok 2010   24033 
   Rok 2009   3592 
   Rok 2008   2058 
   Rok 2007   1171 
 O Gminie   26881 
  Herb Gminy   5687 
  Lokalizacja   9812 
   Plan dojazdu do Wręczycy Wielkiej   2427 
  Historia   8298 
  Oświata   10413 
  Kultura   5733 
  Sport   4129 
  Gospodarka   6809 
  Ochrona środowiska   6132 
  Strategia Rozwoju Gminy   6269 
  Zdjęcia   5083 
  Statystyka   4427 
  Gminna Ewidencja Zabytków   2606 
 Rada Gminy   20527 
 Urząd Gminy   55188 
  Wójt Gminy   3331 
 Projekty współfinansowane przez Unię Europejską   11588 
  Projekt "Rola badacza horyzonty moje roztacza"   3927 
  Projekt "Gotowi na przyszłość"    3331 
  Projekt "Ze szkolnej ławy do sukcesu i sławy"   1855 
  Projekt " Moja szkoła - Mój kapitał na przyszłość"   1741 
  Projekt "Nauka szansą na lepsze jutro – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i uczennic Gimnazjum w Truskolasach"   1681 
  Przez edukację do lepszej przyszłości wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i uczennic Szkoły Podstawowej w Truskolasach   1522 
  Projekt "Integracja poprzez spotkania"   3500 
  Projekt "Wykończenie wnętrza Sali Widowiskowej w budynku Gminnego Ośrodka Kultury we Wręczycy Wielkiej – etap I"   2785 
  Projekt "Budowa budynku wielofunkcyjnego magazynowo-socjalnego na boisku sportowym we Wręczycy Wielkiej"   2465 
  System Elektronicznej Komunikacji dla Powiatu Kłobuckiego "E-usługi dla Powiatu Kłobuckiego"    1994 
  Budowa kanalizacji sanitarnej w Truskolasach etap II   3068 
  Projekt "Przygotowanie e-informacji kulturalnej gmin i powiatów do integracji z regionalnymi portalami kultury województwa śląskiego"   1429 
  Projekt "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zamłynie i Piła Pierwsza"   1842 
  Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej Miejscowości Kalej   1961 
  Projekt "Mogę być lepszy"   1340 
  Projekt "Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Grodzisko"   1388 
  Zakup wyposażenia do Sali Widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury we Wręczycy Wielkiej   1142 
  Rozbudowa i nadbudowa budynku wielofunkcyjnego na Boisku Sportowym Olimpia Truskolasy   1527 
  Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Kalei – Etap II   1007 
  Remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Czarnej Wsi   889 
  Remont domu wiejskiego wraz z zagospodarowaniem terenu w Borze Zapilskim   989 
  Stworzenie miejsca rekreacji w miejscowości Długi Kąt poprzez budowę placu zabaw   463 
  Stworzenie miejsca rekreacji poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Węglowice    423 
  Stworzenie miejsca rekreacji w miejscowości Wydra poprzez budowę placu zabaw   472 
  Stworzenie miejsca rekreacji dla dzieci w miejscowości Golce   420 
  Stworzenie miejsca rekreacji dla dzieci w miejscowości Czarna Wieś   496 
  Stworzenie miejsca rekreacji dla dzieci w miejscowości Puszczew   509 
  Zagospodarowanie terenu wokół Gminnego Ośrodka Kultury we Wręczycy Wielkiej   480 
 Informacje Urzędu   19463 
  Opłaty, czynsze i podatki   7185 
  Ogłoszenia   8369 
 Oferty inwestycyjne   14633 
 Jak to załatwić???   13679 
  Dodatek mieszkaniowy   2564 
   Oświadczenie o stanie majątkowym   1424 
   Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego   1648 
   Deklaracja o wysokości dochodów   1313 
  Zezwolenie na wycięcie drzew/krzewów na nieruchomości.   4785 
  Urodzenia   2520 
   Sporządzenie aktu urodzenia dziecka   1415 
   Zmiana imion dziecka   1283 
   Nadanie dziecku nazwiska męża matki   1324 
   Wpisanie w akcie urodzenia imienia ojca dziecka   1485 
   Uznanie dziecka   1227 
   Wpisanie do aktu urodzenia dziecka wzmianki o zawarciu małżeństwa przez rodziców   1699 
  Małżeństwa   3279 
  Zgony   2173 
  Akta stanu cywilnego   2365 
   Wydanie odpisów akt stanu cywilnego   1689 
   Wydanie zaświadczenia o niefigurowaniu aktu stanu cywilnego w miejscowym USC   1169 
   Zaświadczenie o terminie zawarcia małżeństwa w miejscowym USC   1267 
   Zezwolenie na zawarcie związku małżeńskiego przed miesięcznym terminem wyczekiwania   1280 
   Sprostowanie w akcie stanu cywilnego oczywistego błędu pisarskiego   1244 
   Uzupełnienie aktu stanu cywilnego   2334 
   Ustalenie / odtworzenie aktu stanu cywilnego sporządzonego w kraju   1244 
   Wpisanie do ksiąg stanu cywilnego aktu sporządzonego za granicą   1238 
  Zmiana imion i nazwisk   2310 
  Wniosek o wydanie dokumentu z USC   3011 
  Uzyskanie informacji publicznej   2659 
  Jak wymienić dowód osobisty   4064 
  Wniosek o udostępnienie danych   1829 
  Działalność gospodarcza   944 
 Odnowa wsi w Gminie Wręczyca Wielka   10673 
  Fundusze na odnowę wsi   6726 
  Plan odnowy miejscowości    4489 
  Place zabaw w Gminie Wręczyca Wielka   2166 
 Informator   18540 
  Turystyka   5717 
  Opieka medyczna   2535 
  Urzędy Pocztowe   4803 
  Ochotnicze Straże Pożarne   3678 
   OSP Bieżeń    2595 
   OSP Borowe   2989 
   OSP Czarna Wieś   2724 
   OSP Długi Kąt   1915 
   OSP Grodzisko   2623 
   OSP Golce   1866 
   OSP Hutka   1910 
   OSP Kalej   2992 
   OSP Kuleje   1968 
   OSP Klepaczka   1778 
   OSP Nowiny   1676 
   OSP Piła   1500 
   OSP Pierzchno   1516 
   OSP Szarlejka   1737 
   OSP Truskolasy   2821 
   OSP Węglowice   2548 
   OSP Wręczyca Wielka   6013 
   OSP Zamłynie   1690 
   Zakładowa OSP Arnall Poland - Golce   1614 
  Obrona cywilna – Postepowanie mieszkańców w razie wystąpienia zagrożeń    1003 
  "Ocalić od zapomnienia..." - 150-ta rocznica Powstania Styczniowego.   1173 
 Informacje dla organizacji poząrzadowych   786 
  Konkursy dla organizacji poząrzadowych   503 
 Tablica ogłoszeń   29084 
  Ostrzeżenia o warunkach atmosferycznych   1778 
   Rok 2015   392 
   Rok 2014   898 
   Rok 2013   1130 
   Rok 2012-2009   3440 
  Ogłoszenia   16071 
  Z życia gminy   7041 
   Galeria zdjęć   2600 
 Konsultacje    3536 
 Sołectwa    12761 
  Wykaz sołectw i sołtysów Gminy Wręczyca Wielka   7459 
  Fundusz Sołecki   4001 
  Wzór wniosku o Fundusz sołecki   7092 
  Zestawienie Fundusz Sołecki dla sołectw   2518 
 Prasa z Gminy   13722 
  Informator Samorządowy Gminy Wręczyca Wielka   10480 
 Galeria zdjęc Gminy Wręczyca Wielka    14558 
 Rządowe Centrum Legislacji   4295 
 Wybory   10345 
  Wybory Samorządowe 2010    4108 
  Wybory Parlamentarne 2011   1470 
  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 r.    925 
  Wybory Samorządowe 2014   6740 
  Wybory Prezydenckie 2015   740 
  Wybory ławników na kadencję 2016-2019   373 
 Nowa gospodarka śmieciowa   14429 

wersja strony do wydruku
Aktualizacja: Urząd Gminy Wręczyca Wielka Zarządzanie Serwisem | Pomoc Copyright © 2006 by UG Wręczyca Wielka | Design & engine by "Akcess-Net"