nagłówek serwisu
województwo śląskie, powiat kłobucki wyślij list z programu pocztowego
20 Września 2020   imieniny obchodzą: Renata, Filipina, Eustachy
LINK: BIP
KALENDARZ
  Statystyki odwiedzin serwisu

Statystyki:
 OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN 1138987 
 LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ 181734 
Odwiedziny Poszczególnych Działów
 Aktualności   10968 
  Archiwum   2850 
   Rok 2013   8127 
   Rok 2012   228744 
   Rok 2011   8276 
   Rok 2010   24100 
   Rok 2009   3645 
   Rok 2008   2126 
   Rok 2007   1220 
 O Gminie   27064 
  Herb Gminy   5746 
  Lokalizacja   9900 
   Plan dojazdu do Wręczycy Wielkiej   2471 
  Historia   8366 
  Oświata   10795 
  Kultura   6334 
  Sport   4281 
  Gospodarka   6875 
  Ochrona środowiska   6244 
  Strategia Rozwoju Gminy   6376 
  Zdjęcia   5140 
  Statystyka   4487 
  Gminna Ewidencja Zabytków   2701 
 Rada Gminy   20779 
 Urząd Gminy   55370 
  Wójt Gminy   3381 
 Projekty współfinansowane przez Unię Europejską   11864 
  Projekt "Rola badacza horyzonty moje roztacza"   3976 
  Projekt "Gotowi na przyszłość"    3379 
  Projekt "Ze szkolnej ławy do sukcesu i sławy"   1907 
  Projekt " Moja szkoła - Mój kapitał na przyszłość"   1800 
  Projekt "Nauka szansą na lepsze jutro – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i uczennic Gimnazjum w Truskolasach"   1734 
  Przez edukację do lepszej przyszłości wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i uczennic Szkoły Podstawowej w Truskolasach   1575 
  Projekt "Integracja poprzez spotkania"   3557 
  Projekt "Wykończenie wnętrza Sali Widowiskowej w budynku Gminnego Ośrodka Kultury we Wręczycy Wielkiej – etap I"   2850 
  Projekt "Budowa budynku wielofunkcyjnego magazynowo-socjalnego na boisku sportowym we Wręczycy Wielkiej"   2523 
  System Elektronicznej Komunikacji dla Powiatu Kłobuckiego "E-usługi dla Powiatu Kłobuckiego"    2040 
  Budowa kanalizacji sanitarnej w Truskolasach etap II   3138 
  Projekt "Przygotowanie e-informacji kulturalnej gmin i powiatów do integracji z regionalnymi portalami kultury województwa śląskiego"   1487 
  Projekt "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zamłynie i Piła Pierwsza"   1953 
  Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej Miejscowości Kalej   2013 
  Projekt "Mogę być lepszy"   1443 
  Projekt "Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Grodzisko"   1502 
  Zakup wyposażenia do Sali Widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury we Wręczycy Wielkiej   1190 
  Rozbudowa i nadbudowa budynku wielofunkcyjnego na Boisku Sportowym Olimpia Truskolasy   1590 
  Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Kalei – Etap II   1070 
  Remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Czarnej Wsi   947 
  Remont domu wiejskiego wraz z zagospodarowaniem terenu w Borze Zapilskim   1042 
  Stworzenie miejsca rekreacji w miejscowości Długi Kąt poprzez budowę placu zabaw   514 
  Stworzenie miejsca rekreacji poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Węglowice    471 
  Stworzenie miejsca rekreacji w miejscowości Wydra poprzez budowę placu zabaw   527 
  Stworzenie miejsca rekreacji dla dzieci w miejscowości Golce   464 
  Stworzenie miejsca rekreacji dla dzieci w miejscowości Czarna Wieś   553 
  Stworzenie miejsca rekreacji dla dzieci w miejscowości Puszczew   562 
  Zagospodarowanie terenu wokół Gminnego Ośrodka Kultury we Wręczycy Wielkiej   535 
 Informacje Urzędu   19693 
  Opłaty, czynsze i podatki   7242 
  Ogłoszenia   8433 
 Oferty inwestycyjne   14796 
 Jak to załatwić???   13840 
  Dodatek mieszkaniowy   2627 
   Oświadczenie o stanie majątkowym   1476 
   Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego   1706 
   Deklaracja o wysokości dochodów   1364 
  Zezwolenie na wycięcie drzew/krzewów na nieruchomości.   4946 
  Urodzenia   2586 
   Sporządzenie aktu urodzenia dziecka   1470 
   Zmiana imion dziecka   1333 
   Nadanie dziecku nazwiska męża matki   1375 
   Wpisanie w akcie urodzenia imienia ojca dziecka   1539 
   Uznanie dziecka   1277 
   Wpisanie do aktu urodzenia dziecka wzmianki o zawarciu małżeństwa przez rodziców   1763 
  Małżeństwa   3403 
  Zgony   2246 
  Akta stanu cywilnego   2439 
   Wydanie odpisów akt stanu cywilnego   1763 
   Wydanie zaświadczenia o niefigurowaniu aktu stanu cywilnego w miejscowym USC   1222 
   Zaświadczenie o terminie zawarcia małżeństwa w miejscowym USC   1325 
   Zezwolenie na zawarcie związku małżeńskiego przed miesięcznym terminem wyczekiwania   1334 
   Sprostowanie w akcie stanu cywilnego oczywistego błędu pisarskiego   1298 
   Uzupełnienie aktu stanu cywilnego   2389 
   Ustalenie / odtworzenie aktu stanu cywilnego sporządzonego w kraju   1299 
   Wpisanie do ksiąg stanu cywilnego aktu sporządzonego za granicą   1284 
  Zmiana imion i nazwisk   2364 
  Wniosek o wydanie dokumentu z USC   3070 
  Uzyskanie informacji publicznej   2722 
  Jak wymienić dowód osobisty   4313 
  Wniosek o udostępnienie danych   1888 
  Działalność gospodarcza   1014 
 Odnowa wsi w Gminie Wręczyca Wielka   10813 
  Fundusze na odnowę wsi   6837 
  Plan odnowy miejscowości    4549 
  Place zabaw w Gminie Wręczyca Wielka   2232 
 Informator   18725 
  Turystyka   5771 
  Opieka medyczna   2600 
  Urzędy Pocztowe   4956 
  Ochotnicze Straże Pożarne   3749 
   OSP Bieżeń    2661 
   OSP Borowe   3047 
   OSP Czarna Wieś   2776 
   OSP Długi Kąt   1977 
   OSP Grodzisko   2690 
   OSP Golce   1939 
   OSP Hutka   1979 
   OSP Kalej   3054 
   OSP Kuleje   2035 
   OSP Klepaczka   1832 
   OSP Nowiny   1727 
   OSP Piła   1603 
   OSP Pierzchno   1564 
   OSP Szarlejka   1800 
   OSP Truskolasy   2876 
   OSP Węglowice   2613 
   OSP Wręczyca Wielka   7143 
   OSP Zamłynie   1745 
   Zakładowa OSP Arnall Poland - Golce   1666 
  Obrona cywilna – Postepowanie mieszkańców w razie wystąpienia zagrożeń    1068 
  "Ocalić od zapomnienia..." - 150-ta rocznica Powstania Styczniowego.   1245 
 Informacje dla organizacji poząrzadowych   932 
  Konkursy dla organizacji poząrzadowych   552 
 Tablica ogłoszeń   29250 
  Ostrzeżenia o warunkach atmosferycznych   1842 
   Rok 2015   439 
   Rok 2014   944 
   Rok 2013   1175 
   Rok 2012-2009   3486 
  Ogłoszenia   16134 
  Z życia gminy   7110 
   Galeria zdjęć   2652 
 Konsultacje    3693 
 Sołectwa    12999 
  Wykaz sołectw i sołtysów Gminy Wręczyca Wielka   7524 
  Fundusz Sołecki   4056 
  Wzór wniosku o Fundusz sołecki   7148 
  Zestawienie Fundusz Sołecki dla sołectw   2586 
 Prasa z Gminy   13872 
  Informator Samorządowy Gminy Wręczyca Wielka   10603 
 Galeria zdjęc Gminy Wręczyca Wielka    14729 
 Rządowe Centrum Legislacji   4449 
 Wybory   10498 
  Wybory Samorządowe 2010    4173 
  Wybory Parlamentarne 2011   1534 
  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 r.    986 
  Wybory Samorządowe 2014   6797 
  Wybory Prezydenckie 2015   800 
  Wybory ławników na kadencję 2016-2019   427 
 Nowa gospodarka śmieciowa   14768 

wersja strony do wydruku
Aktualizacja: Urząd Gminy Wręczyca Wielka Zarządzanie Serwisem | Pomoc Copyright © 2006 by UG Wręczyca Wielka | Design & engine by "Akcess-Net"